• چپ
  • Tumblr

    I have a tumblr but I don't really use it. I still prefer WordPress. I'm quite old-fashioned.

World continents

معرفی سرریز سد کرخه

با در نظر گرفتن پارامترهایی از قبیل ارتفاع سد ، حجم مخزن ، نوع سد و اهمیت آن در تأمین نیازهای کشاورزی ، تولید انرژی برقابی ، موقعیت قرارگیری سد نسبت به مناطق مسکونی پایین دست و خسارات اقتصادی و اجتماعی ناشی از شکست سد ، سرریز سد کرخه برای تخلیه مطمئن حداکثر سیلاب محتمل ( P.M.F ) و با در نظر گرفتن ارتفاع آزاد مناسب طراحی گردیده است .
بازدید مجازی
گالری تصاویر

معرفی سرریز سد کرخه

با در نظر گرفتن پارامترهایی از قبیل ارتفاع سد ، حجم مخزن ، نوع سد و اهمیت آن در تأمین نیازهای کشاورزی ، تولید انرژی برقابی ، موقعیت قرارگیری سد نسبت به مناطق مسکونی پایین دست و خسارات اقتصادی و اجتماعی ناشی از شکست سد ، سرریز سد کرخه برای تخلیه مطمئن حداکثر سیلاب محتمل ( P.M.F ) و با در نظر گرفتن ارتفاع آزاد مناسب طراحی گردیده است . مشخصات این سرریز به شرح ذیل می باشد .
بازدید مجازی
گالری تصاویر

حوضچه آرامش سرریز سد

با در نظر گرفتن پارامترهایی از قبیل ارتفاع سد ، حجم مخزن ، نوع سد و اهمیت آن در تأمین نیازهای کشاورزی ، تولید انرژی برقابی ، موقعیت قرارگیری سد نسبت به مناطق مسکونی پایین دست و خسارات اقتصادی و اجتماعی ناشی از شکست سد ، سرریز سد کرخه برای تخلیه مطمئن حداکثر سیلاب محتمل ( P.M.F ) و با در نظر گرفتن ارتفاع آزاد مناسب طراحی گردیده است .
بازدید مجازی
گالری تصاویر

مخزن سد کرخه (دریاچه)

• حجم مخزن در تراز بهره برداری 220 متر : 8/5346 میلیون متر مکعب ( قبل از رسوب گذاری )
• حجم مخزن در حداقل تراز بهره برداری ( تراز 160 متر ) : 430 میلیون متر مکعب
• حجم مفید مخزن : 81/3903 میلیون متر مکعب ( بعد از رسوب گذاری )
• حجم غیر مفید مخزن : 1443 میلیون متر مکعب
• تراز آب در هنگام وقوع سیل حداکثر ( PMF )
• مساحت دریاچه در تراز بهره برداری 220 متر : 47/162 کیلومتر مربع
• طول دریاچه در تراز بهره برداری 220 متر : حدود 60 کیلومتر
بازدید مجازی
گالری تصاویر

مشخصات بدنه سد کرخه

• نوع : خاکی با هسته رسی
• حجم کل خاکریزی بدنه سد : 5/32 میلیون متر مکعب
• تراز تاج سد : 234 متر از سطح دریا
• طول تاج سد : 3030 متر
• عرض تاج سد : 12 متر
• ارتفاع سد از پی : 127 متر
• حجم کل مخزن : 3/7 میلیارد متر مکعب
• حجم مخزن در تراز بهره برداری : 6/5 میلیارد متر مکعب
• طول دریاچه : 60 کیلومتر
بازدید مجازی
گالری تصاویر

کالورت انحرافی آب سد

عملیات انحراف آب از مسیر اولیه خود معمولا اولین اقدامی است که در پروژه های سد سازی به عمل می اید. در سد مخزنی کرخه برای انحراف آب ، استفاده از یک آبراهه چهار دهانه بتنی ( کالورت ) ، بهترین روش شناخته شده است . مشخصات این آبراهه بتنی به شرح ذیل می باشد : • شکل : چهار دهانه با مقطع هشت ضلعی
• ابعاد هر دهانه : 5/10 × 5 ( ارتفاع × عرض ) متر
• طول : 790 متر ( با احتساب سازه های ورودی و خروجی )
• نوع پوشش : بتن مسلح
• حجم خاکبرداری : حدود 5/1 میلیون متر مکعب
بازدید مجازی
گالری تصاویر

مشخصات رودخانه کرخه

رودخانه کرخه از مناطق میانی و جنوب غربی رشته کوه‌های زاگرس در نواحی غرب و شمال غرب کشور سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی در حدود 900 کیلومتر در امتداد شمال به جنوب سرانجام در مرز مشترک ایران و عراق به مرداب هورالعظیم می‌رسد. رودخانه کرخه پس از رودخانه‌های کارون و دز سومین رودخانه بزرگ ایران از نظر آبدهی محسوب می شود. حوزه آبریز رودخانه کرخه به وسعت حدود 42 هزار کیلومتر مربع ، بین 46 درجه و 57 دقیقه تا 49 درجه و 10 دقیقه طول شرقی و 31 درجه و 48 دقیقه تا 34 درجه و 58 دقیقه عرض شمالی واقع شده است و شامل استان های همدان ، کرمانشاه ، کردستان ، ایلام ، لرستان و خوزستان می باشد
بازدید مجازی
گالری تصاویر

معرفی نیروگاه سد کرخه

• ظرفیت نیروگاه : 400 مگاوات
• نوع نیروگاه: سطحی
• تعداد واحدها : 3 واحد و ظرفیت هر یک 3/133 مگاوات
• متوسط تولید انرژی سالانه : 934 گیگاوات ساعت
بازدید مجازی
گالری تصاویر

تونل های آب بر نیروگاه

سه رشته تونل که می باشند، وظیفه انتقال آب به نیروگاه کرخه را دارند. در فاصله حدود 61 متری ورودی هر یک از این تونلها، شفت قائمی به ارتفاع 80 متر وجود دارد که از آن برای نصب دریچه و انسداد کامل جریان در مواقع تعمیر و نگهداری استفاده می شود. برای دسترسی به این شفت ها از پلی به طول 60 متر استفاده می شود. سازه ورودی این تونلها نیز دارای شش دهانه می باشد که هر دو دهانه به یک تونل منتهی می شود. در هر دهانه ورودی شبکه ای آشغالگیر با عرض 5/6 و ارتفاع 20 متر قرار دارد.
بازدید مجازی
گالری تصاویر

مشخصات بدنه و تاج سد

• نوع : خاکی با هسته رسی
• حجم کل خاکریزی بدنه سد : 5/32 میلیون متر مکعب
• تراز تاج سد : 234 متر از سطح دریا
• طول تاج سد : 3030 متر
• عرض تاج سد : 12 متر
• ارتفاع سد از پی : 127 متر
• حداکثر عرض سد در پی : 1100 متر
• حجم کل مخزن : 3/7 میلیارد متر مکعب
• حجم مخزن در تراز بهره برداری : 6/5 میلیارد متر مکعب
بازدید مجازی
گالری تصاویر

کلیدخانه سد کرخه

• نوع : متعارف رو باز ( Conventional Outdoor type )
• ولتاژ نامی : 400 کیلو ولت
• نحوه شینه بندی : سیستم یک و نیم کلید ناقص
• تعداد فیدر ورودی : 3
• تعداد فیدر خروجی : 2
• ولتاژ قابل تحمل با فرکانس شبکه : 520 کیلو ولت (rms)
• ولتاژ قابل تحمل ضربه ای ناشی از صاعقه : 1425 کیلو ولت ( پیک )
• ولتاژ قابل تحمل ناشی از کلید زنی : 1050 کیلو ولت ( پیک )
• تعداد و نوع کلیدها : 5 دستگاه از نوع SF6
بازدید مجازی
گالری تصاویر